Døvblindhet

«Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.»
Nordisk definisjon av døvblindhet

Videoforelesningen du nå skal se vil gi deg en innføring om medfødt døvblindhet. Du vil få eksempler fra praksisfeltet, høre om begrensinger og utfordringer, lære om partners rolle samt få noen råd og tips.