Vil du vite mer?

Du er nå i ferd med å fullføre dette grunnkurset i medfødt døvblindhet. Vi håper du har fått noen svar, men også fått flere spørsmål.

Vi har bedt den erfarne spesialpedagogen Reidar Martin å si litt om hva som er viktig å tenke på for deg som ansatt i en boenhet!

Hvis du lurer på noe, ønsker flere kurs, veiledning eller annen støtte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med noen av våre enheter. Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet.

Alle enhetene er tilknyttet Helse Nord RHF. Vi samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

For mer informasjon og kontaktinformasjon besøk vår hjemmeside dovblidhet.no 
eller klikk på lenkene i kartet.