Syn

Synsfunksjon

Personer med medfødt døvblindhet er vanligvis utredet hos en øyelege. Etterspør gjerne resultater etter synsundersøkelser, og forklaringer av konsekvenser for den enkelte. 

Det er viktig at du vet hvordan synet fungerer hos den du arbeider med, og at du er oppmerksom på at synet kan endre seg. Det er ikke alltid lett for omgivelsene å oppdage om en person har forverret syn. Synsnedsettelse kan være medfødt og konstant, men kan også oppstå og utvikle seg i alle aldersgrupper og vise seg på ulike måter. Følg med på endringer i atferd som kan skyldes forandring i synet. Atferd vil avhenge av om hvordan bruker kan bevege seg, og om der finnes flere diagnoser og funksjonshemminger i tillegg til døvblindhet. 

Rådgiverne i NKDB kan hjelpe deg til å vite hva du kan se etter når det gjelder den brukeren du arbeider med. 

Vær obs dersom brukeren:

 • myser mer
 • blir mer passiv der han/hun tidligere var aktiv
 • blir mer aktiv der han/hun tidligere var passiv
 • blir redd i mørket
 • står i ro en stund når han/hun kommer fra lys til mørke
 • ikke finner gjenstander han/hun tidligere fant
 • skvetter når noen/noe kommer inn i synfeltet
 • mister, eller får, interesse for å oppsøke lyskilder (lamper,TV og lignende)

Nå skal du få se et eksempel på hvordan synsinntrykk kan oppleves.

Tilrettelegging

Behov for tilrettelegging vil variere og individuelle hensyn må tas.

Belysning

Hvis lysforholdene er godt tilrettelagt kan det bidra til at personen blir mer deltagende sosialt og i aktiviteter.

 • Jevn og god belysning i alle rom. Det kan være en fordel med regulerbare lys for å kunne tilpasse vær og aktiviteter.
 • Hvis det kreves at personen skal se detaljer, så kan punktbelysning være aktuelt for å få frem aktuelle detaljer. Pass på at ikke underlaget blender.
 • Viktig med god avskjerming, slik at man unngår blending. Personer med synsnedsettelse bør derfor sitte med ryggen mot vinduet. Vær oppmerksom på underlag og skinnende ting i rommet som kan bidra til blending.

Farger og kontraster

For å kunne orientere seg i omgivelsene er det viktig å være bevisst på farger og kontraster. 

 • Merke dører og dørkarmer med kontrastfarge slik at de blir tydeligere.
 • Markere første og siste trappetrinn eller hvert enkelt trappetrinn slik at det blir enklere å se hvor trappen starter og slutter.
 • Frittstående stolper bør markeres.
 • Gulv og vegger bør ha ulik kontrast.
 • Markere eventuelle glassdører.
 • Måltid: Underlag i sort med tallerken og kopp i hvit. Det skaper kontraster og gjør det enklere å se hva som er hva. 
 • Male hindringer. 
 • Bruk vest med god kontrast ute for å gjøre det enklere å se personer.

Lydmiljø

For personer med synshemming blir lyd en viktig informasjonskilde. Lyd kan virke forstyrrende og det kan bli vanskelig å skille lydene fra hverandre.

 • Forsøk å skape gode lytteforhold og god akustikk i rommet. 
 • Bruk filtknotter eller tennisballer med hull i under stolben for å dempe støy når stoler flyttes på.
 • Bruk støydempede skillevegger, og del inn i mindre grupper dersom det er flere som skal gjøre en aktivitet samtidig.
 • Tepper og tekstiler kan dempe lydstøy.
 • Unngå bakgrunnsstøy, for eksempel en radio som står på mens noen prater.

Orden og oversikt

Personer med synsnedsettelse kan bruke mye tid og krefter på å få oversikt og finne ut hva som skjer i omgivelsene. Med en lettere oversikt vil det bli enklere å være selvstendig.

 • Faste plasser. Det kan være alt fra garderobe plasser eller stolen i leiligheten. Skal noe flyttes på må det gis beskjed.
 • Merke dører, rom og hyller slik at det blir lettere å finne frem på egen hånd. Det kan være taktil merking som punktskrift, eller gjenstander som kjennes igjen ved hjelp av form eller mønster.
 • Merke skolebøker med visuell merking. Skarpe farger på ulike bøker slik at de er lette å skille mellom.
 • Holde det ryddig for å unngå å snuble i ting.