Taktilitet

Nå har du lært litt om syn- og hørselssansen som i ulik grad kan være nedsatt hos personer med døvblindhet. Videre kommer en videoforelesning om taktilitet som har stor betydning for personer med døvblindhet.

«Døvblindhet begrenser i varierende grad en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet. Den influerer på sosialt liv, kommunikasjon, tilgang til informasjon, orientering i omgivelsene og muligheten for å bevege seg trygt og fritt omkring. Taktilsansen blir særlig viktig ved forsøk på å kompensere for den kombinerte syns- og hørselshemmingen.»
Nordisk definisjon av døvblindhet

Den kroppslige taktile sansen spiller en stor rolle innenfor både hukommelse, følelser, kommunikasjon og læring.

For personer med medfødt døvblindhet er dette den viktigste sansen for å tilegne seg informasjon.

Person som holder hånden til en døvblind opp mot ansiktet