Tilrettelegging for hørsel- og synshemmede

Dette kurset er universelt utformet slik at det skal fungere like godt både på nett og mobil, samt uavhengig av funksjonsevne og om det brukes tastatur eller mus som navigering. Alle filmene har undertekster, synstolkning og tegnspråktolking tilgjengelig. For de som benytter skjemleser: Filmene har engelsk talesyntese.

Synstolking

Synstolking er en stemme som beskriver viktig informasjon i filmen som ikke kan oppfattes med hørsel. Synstolking gir blinde og sterkt svaksynte en bedre og rikere opplevelse av filmen.

Tegnspråktolking

Tegnspråk er et visuelt språk som kommuniseres gjennom hendenes form og bevegelse i kombinasjon med hodets og ansiktets uttrykk og bevegelser.