Hørsel

Opplevelsen av hørsel

Alle benytter seg forskjellig av hørselen. Vi reagerer ulikt på støy, og selv samme type støy kan forårsake svært varierte reaksjoner. Dette har gjerne sammenheng med mange andre faktorer enn kun selve hørselen. Evne til å tolerere høy lyd kan for eksempel være knyttet til hvilken lyd det er, hvor mye vi misliker/liker den, dagsform, følelser knyttet til lyden og påvirkninger fra andre. Dette gjelder for oss alle.

Tenk deg å våkne opp tidlig søndagsmorgen etter en hyggelig lørdagskveld. Det som vekker deg er naboen din som starter gressklipperen rett ved soveromsvinduet ditt. Lydtoleransen din vil trolig være en helt annen enn om dette skjedde en vanlig tirsdagsettermiddag. De fleste av oss ville nok kunne gitt utrykk slik at andre ikke var i tvil om vår opplevelse. Kanskje søndag med frustrasjon, og tirsdag med glede over at nabolaget ble forskjønnet.

Personer med medfødt døvblindhet har som regel noe hørsel, og de gir ofte ulike uttrykk på hvordan de hører og hva de tenker om lydene. Det er ikke alltid like lett for oss andre å forstå, men er viktig å vite for å møte hver enkelte med medfødt døvblindhet på best mulig måte.

For å kunne gjøre det kan det være nyttig å observere lytteadferd. Lytteadferd kan være at personen slutter å lage lyd, eller stopper opp i en annen aktivitet. Det kan også være at vedkommende snur seg mot, og/eller oppsøker lydkilden. For de som ikke er fult så mobile kan man se etter deltakelse i lyddialog/lydproduksjon, hvordan blinkefrekvensen øker eller avtar, endringer i øyebevegelser, pustemønster, og/eller andre bevegelser i ansiktet. Kroppslige bevegelsesmønster kan være tegn på lytting.

Her er det din kjennskap til personen med døvblindhet som er viktig. Se etter endringer og systematikk i vanlige bevegelser.

En mann som holder handa bak øret for å høre bedre

Her er noen viktige huskeregler for optimalisering av hørselsinntrykk:

  • Bruk normal styrke på stemmen. Rop ikke inn i øret, og iallefall ikke mot høreapparatet.
  • Munnen må være godt synlig. Ikke snakk med noe i munnen.
  • Snakk direkte/vær henvendt til kommunikasjonspartner – få kontakt.
  • Snakk tydelig og ikke for fort. Forsterk gjerne med gjentagelser.
  • Unngå unødvendig støy, slå av radio og TV.
  • Plasser deg slik at lyset faller på ansiktet ditt – aldri med ryggen mot et lyst vindu.
  • Tenk over lokaliteten. Rom med mye etterklang kan forbedres. Lavere takhøyde kan gi bedre lydmiljø.
  • Bruk tegnspråk eller tegn som støtte.

Nyttig å vite 

Personer med medfødt døvblindhet har ofte forsterkning i form av for eksempel høreapparat og Cochlear Implantat (CI). De kan også ha fått ulike typer av FM-anlegg. Hvordan utstyret fungerer, og i hvilke sammenhenger de benyttes er individuelt. Det kan være nyttig å sette seg inn i utstyr og i historie bak. Hovedregelen er at jo mer slik spesialtilpasset utstyr benyttes, jo bedre er det. La ikke dine mangler på tekniske ferdigheter stoppe muligheten for en mest mulig optimalisert lydoppfattelse.

Husk at sansene fungerer sammen. Optimaliser verden rundt den enkelte person med medfødt døvblindhet. Tenk at det er helheten som danner mening, utvikling og forståelse. Tilpass til det du vet om hvordan sansene fungerer for den du er sammen med.