Synstolking – Råd fra en boleder

Synstolk:
Bilde av hendene til to personer, en ung og en gammel. De holder hverandre i hendene. Tekst som vises på skjermen: Råd fra en boleder. Voksen mann filmet ute. Vi ser hodet og skuldrene. Trær i bakgrunnen. Tekst på skjermen; Reidar Martin Steigen. Daglig leder og spesialpedagog. Bildeutsnittet beholdes uendret gjennom hele filmen mens mannen snakker.

Reidar Martin:
Hei! Jeg heter Reidar Martin og er en såkalt boleder i en bolig for en døvblindfødt gutt. Dette har jeg drevet med i 19 år, er det vel nå. Også er jeg da utdannet spesialpedagog. Men jobber og en del merkantilt, det betyr turnus og lønn, og sånne ting. I den forbindelse her så er det dette her med å begynne i en sånn bolig å jobbe. Noe som jeg synes er kjempe viktig i den forbindelse, er å fortest mulig komme seg i gang med tegnspråk og taktil tegnspråk. Det andre, i en sånn bolig, det handler veldig ofte om renhold, matlaging og stell. Det er ikke veldig komplisert å få det til å svive og gå. Det er viktig å forholde seg til de reglene som gjelder i det huset man begynner i.

Men mye viktigere er faktisk kommunikasjon med den du skal jobbe med. Så derfor, nok en gang, dette her med kommunkasjon vil jeg nok vektlegge som noe av det aller viktigste vi driver med. Og selvsagt fysisk aktivitet. Vi er veldig heldig, her jeg jobber. Her har vi store muligheter rett utenfor døra.

Synstolk:
Skjermen går i svart og følgende tekst vises: Bruk nå to minutter til å tenkt gjennom hvordan du kan involvere bruker i hverdagens gjøremål, og dermed skape grunnlag for kommunikasjon

Videoen avsluttes med at skjermbildet blir blått og en logo med mørk blå tekst vises. Logoen har fire blå prikker i kors til venstre for teksten, der det står: Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. På linja under er en henvisning til en hjemmeside dovblindhet.no